El blog d'en Joan Ferran

2.10.09

JA TENIM TEMASMS I INTIMITAT

Durant els darrers dies han aparegut, a diferents mitjans e comunicació, fotografies que mostraven missatges de SMS- poc edificants- entre polítics. No serà un servidor de vostès qui jutgi la correcció o incorrecció dels mateixos. Allà cadascú amb la seva consciència. Ara bé, fora convenient aclarir el grau d’ atemptat a la privacitat del mateixos. Tots sabem que el llenguatge col·loquial i informal està ple de paraules gruixudes i, fins i tot, obscenes. Paraules que de forma pública i oberta no seria correcte emprar, i menys en boca d’un polític. La privacitat permet un sistema expressiu, més vulgar si es vol, però d’us generalitzat. Fora bo situar cada cosa en el seu lloc desdramatitzant els continguts, però també seria convenient marcar els límits del què és lícit i el què no ho és. Crec que tant els e-mails com les noves formes d’intercomunicació privades mereixen un tractament similar a aquells que qualifiquem com “inviolabilitat de la correspondència”. Ara no és moment de criticar les fotografies publicades als diaris però, pot ser sí, de marcar els paràmetres d’allò que pertany a la intimitat.