El blog d'en Joan Ferran

25.5.16

SOBRE LOS PACTOS








PACTAR NO ES CALLAR 



Pactar no es callar, ni renunciar, ni disolverse en el ‘no sabe no contesta’. Pactar implica unión en base a lo acordado y libertad para seguir siendo quien se es. Pactar no significa diluirse como un azucarillo en un caldo tibio e incoloro sino más bien todo lo contrario. A saber: poner en valor tu aportación a lo colectivo en la búsqueda del bien general. Cuando se es honesto se llega a acuerdos para que la sociedad funcióne óptimamente no para mercadear carguillos o prebendas. 
 En el caso específico del ayuntamiento de Barcelona el acuerdo Collboni-Colau persigue el desbloqueo, la normalidad, del funcionamiento institucional. Bienvenidas pues las alianzas que se establecen con un buen fin y en beneficio de la ciudadanía. Pero pactar no es callar ni conceder bulas, ni patentes de corso a los socios. Si ello llegara a producirse, en cualquiera de las partes, se abriría esa puerta de las renuncias que suele acabar mal.
 La historia nos cuenta que en su día la ambigüedad calculada jugó a favor del socialismo catalán. El último lustro nos muestra como esa vieja ambigüedad ya no sirve, es nociva. Entre los socialistas y la candidatura de Ada Colau existen múltiples denominadores comunes susceptibles de repercutir en beneficio de los barceloneses. ¡Claro que sí! Pero también formas diferentes de ver la ciudad y ópticas distintas sobre temas de importancia que preocupan a la ciudadanía. Sí, como insinúa Pedro Sánchez, el PSC va a ser útil para acabar con el ‘postureo’ no estaría de más que el grupo municipal socialista exigiera- por ejemplo- un trato distinto, exquisito diría yo, hacia la Guardia Urbana. Si los socialistas barceloneses no tragaron en su día la tibieza de Trias con Can Vies, o el fenómeno de los okupas, hoy no pueden desentenderse del tema. Debe singularizarse, no puede guardar silencio ante el ’top manta’, la prostitución, el turismo etc…
 Unión y libertad, el viejo lema de los federalistas, es práctico y sigue vigente. Los pactos acostumbran a firmarse entre distintos y no entre iguales,ergo… Pactar en política es saludable si se es capaz de marcar diferencia y perfil, de lo contrario la fagocitación está servida.

19.5.16

'COMUNISTA'...COM INSULT




De comunistes, anarquistes, catòlics, luterans i altres espècies n'hi ha de tot tipus i condició. Els hi ha bons, dolents, honestos, truans, picars, simpàtics i abominables... El mostrari seria interminable i la catalogació impossible. Establertes aquestes consideracions prèvies, filles del sentit comú, he de manifestar que detesto aquesta tàctica -que alguns fan servir indiscriminadamente- de desqualificar l'adversari polític etiquetant-lo despectivament com 'comunista' o 'totalitari'. Més menyspreable em sembla encara l'actitud d'altres bocamolls que, agitant l'espantall de l'estalinisme, fan extensible aquest tipus d'insults a tota l'esquerra en general. Tampoc m'agraden aquelles veus que no dubten a qualificar als membres i votants del PP com vils fatxes franquistes. Ni aquelles altres que identifiquen com a 'feixistes' a tot aquell que no combrega amb la retòrica i la mística del 'Procés' en el seu camí cap a Ítaca. A hores d'ara de la pel·lícula un maccarthisme a l'espanyola esdevindria insuportable. 
 A aquest país l'urgeix recuperar el veritable nom de les coses, respectar el dret de les persones a pensar diferent i rebaixar la tensió política. Fa escassos dies un article en premsa de Jordi Borja glossava el paper jugat durant la Dictadura i la Transició pel PSUC i el PCE. Centenars de militants comunistes van trepitjar les presons franquistes pel simple fet de defensar les llibertats i molts dels seus dirigents van ajudar a consolidar la democràcia que avui gaudim. Tampoc seria just menysprear el paper dels socialistes en el seu titànic esforç per garantir la unitat de la societat civil catalana. Respecte doncs per a tots aquells que van lluitar per la llibertat i la cohesió social més enllà de les ideologies. Siguem justos. Salvant les distàncies alguna cosa semblant passa amb el PP. No justificarè mai les seves regressives polítiques neo liberals però estic convençut que en el seu si habita molta gent honrada, amb profundes conviccions democràtiques, homologable amb sectors de la dreta europea més civilitzada. M'abstinc d'opinar sobre aquells que etiqueten com a 'botiflers' als no nacionalistes, pura bilis emocional. 
 Ha començat un nou cicle electoral, anem a veure i a sentir moltes bajanades. Convindria que els portaveus de les diferents formacions polítiques s'esforcessin a polir la càrrega emotiva-menyspreadora de les seves paraules cuidant el seu significat. L'art de conviure en pau es dibuixa a partir del respecte no només cap a les idees dels altres sinó també cap al seu passat. Com en botica: vermells, anarcos, cures, socialistes, liberals i altres n'hi ha, els va haver-hi i els hi haurà de bons i de no tan bons.

18.5.16

'COMUNISTA' ... COMO INSULTO







EL ESPANTAJO DEL COMUNISMO 



 De comunistas, anarquistas, católicos, luteranos y otras especies los hay de todo tipo y condición. Los hay buenos, malos, honestos, truhanes, picaros, simpáticos y aborrecibles... El muestrario sería interminable y la catalogación imposible. Sentadas estas consideraciones previas, hijas del sentido común, he de manifestar que aborrezco esa táctica – que algunos usan indiscriminadamente- de descalificar al adversario político etiquetándolo despectivamente como ‘comunista’ o ‘totalitario’. Más deleznable me parece aun la actitud de otros bocazas que, agitando el espantajo del estalinismo, hacen extensible ese tipo de insultos a toda la izquierda en general. Tampoco me agradan esas voces que no dudan en calificar a los miembros y votantes del PP como viles fachas franquistas. Ni aquellas otras que identifican como ‘fascistas’ a todo aquel que no comulga con la retorica y la mística del ‘procés’ en su senda hacia Ítaca. A estas alturas de la película un macartismo a la española devendría insoportable.
 A este país le urge recuperar el verdadero nombre de las cosas, respetar el derecho de las personas a pensar diferente y rebajar la tensión política. 
Hace escasos días un artículo en prensa de Jordi Borja glosaba el papel jugado durante la Dictadura y la Transición por el PSUC y el PCE. Centenares de militantes comunistas pisaron las cárceles franquistas por el simple hecho de defender las libertades y muchos de sus dirigentes ayudaron a consolidar la democracia que hoy disfrutamos. Tampoco sería justo menospreciar el papel de los socialistas en su titánico empeño por garantizar la unidad de la sociedad civil catalana. Respeto pues para todos aquellos que lucharon por la libertad y la cohesión social más allá de las ideologías. Seamos justos. Salvando las distancias algo similar ocurre con el PP. No justificare jamás sus regresivas políticas neo liberales pero estoy convencido de que en su seno habita mucha gente honrada, con profundas convicciones democráticas, homologable con sectores de la derecha europea más civilizada. Me abstengo de opinar acerca de aquellos que etiquetan como ‘botiflers’ a los no nacionalistas, pura bilis emocional. 
Ha comenzado un nuevo ciclo electoral, vamos a ver y a oír muchas sandeces. Convendría que los portavoces de las diferentes formaciones políticas se esforzaran en pulir la carga emotivo-despreciativa de sus palabras cuidando su significado. El arte de convivir en paz se dibuja a partir del respeto no solo hacia las ideas de los otros sino también hacia su pasado. Como en botica: rojos, anarcos, curas, socialistas, liberales y demás los hay, los hubo y los habrá de buenos y de no tan buenos.

12.5.16

LES CARTES DE BOSCH A ADA





ALBERT BOSCH, EL GELÓS



El cap de llista d'ERC a l'ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, sembla una altra persona, està desconegut. Sense pensar-s'ho dues vegades ha cursat una impertinent missiva a l'alcaldessa Ada Colau perquè no tanqui cap pacte de govern amb els socialistes barcelonins. Argumenta, el republicà, que això seria tornar a un passat ignominiós. Encara no me'n sé avenir. Crec que al bo de Bosch li pesa més la seva vessant de novel·lista de ficció que la d'historiador. No dubta en definir-se a si mateix, i al seu partit, com una 'força transformadora'. Renega del passat. Sembla haver oblidat que ERC ha estat durant molts anys --al costat de IC-- soci actiu en els governs municipals ... 
Però, per si això fos poc, en aquesta missiva dirigida a l'alcaldessa s'ha atrevit a catalogar de 'sospitós' i retrògrad el PSC barceloní. Per ventura òbvia Bosch que els seus companys de files, al Parlament, governen amb les restes del pujolisme i la penya del 3%? Per ventura oblida que els seus diputats a la cambra catalana no han dubtat a afavorir i votar recursos econòmics per a escoles que segreguen per sexe? Com s'atreveix Bosch a parlar-nos del 'establishment' al més pur estil cupero? Què li passa a Alfred Bosch? Crec endevinar: pateix un atac de banyes. No pot suportar que la senyora Ada Colau -encara que sigui per interès partidista- s'entengui o parli amb els socialistes a la recerca estabilitat en l'acció de govern. La gelosia és mala consellera. Les respostes emocionals en política són perilloses i el país no està per bromes. He de confessar-los que, per a un servidor, el fragment més delirant de tota la carta és aquell en què Alfred s'apunta a la moguda de les 'forces transformadores'. Doncs no, tant postureo epistolari no cola encara que el noi hagi guanyat el Prudenci Bertrana. 
Amics hi ha egos i rufians preocupants. Enyoro Ridao.

11.5.16

LAS CARTAS DE BOSCH A COLAU








ALFRED BOSCH, EL CELOSO


 El cabeza de lista de ERC en el ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, parece otra persona, esta desconocido. Ni corto ni perezoso ha cursado una impertinente misiva a la alcaldesa Ada Colau para que no cierre ningún pacto de gobierno con los socialistas barceloneses. Argumenta, el republicano, que eso sería regresar a un pasado ignominioso. 
 Aun no salgo de mi asombro. Creo que al bueno de Bosch le pesa más su vertiente de novelista de ficción que la de historiador. No duda en definirse a sí mismo, y a su partido, como una ‘fuerza transformadora’. Reniega del pasado. Parece haber olvidado que ERC ha sido durante muchos años - junto a IC- socio activo en los gobiernos municipales… Pero, por si ello fuera poco, en esa misiva dirigida a la alcaldesa se ha atrevido a catalogar de ‘sospechoso’ y retrogrado al PSC barcelonés. ¿Acaso obvia Bosch que sus compañeros de filas, en el Parlament, gobiernan con los restos del pujolismo y la peña del 3%? ¿Por ventura olvida que sus diputados en la cámara catalana no han dudado en favorecer y votar recursos económicos para escuelas que segregan por sexo? ¿Cómo se atreve Bosch a hablarnos del ‘establishment’ al más puro estilo cupero? 

 ¿Qué le pasa a Alfred Bosch? Creo adivinarlo: Padece un ataque de cuernos. No puede soportar que la señora Ada Colau –aunque sea por interés partidista- se entienda o hable con los socialistas a la búsqueda estabilidad en la acción de gobierno. Los celos son malos consejeros. Las respuestas emocionales en política son peligrosas y el país no está para bromas. He de confesarles que, para un servidor, el fragmento más delirante de toda la carta es aquel en el que Alfred se apunta a la movida de las ‘fuerzas transformadoras’. Pues no, tanto postureo epistolario no cuela aunque el muchacho haya ganado el Prudenci Bertrana. 
Amigos hay egos y rufianes preocupantes. Añoro a Ridao

2.5.16

MALA GESTIÓ LA DE ADA COLAU


EL ZÚRICH Y ADA COLAU


És probable que el nom de Zuric produeixi en l'equip de la senyora Ada Colau algun que altre granellada. Ja saben, a Zuric, a més de grans asseguradores, les entitats financeres i els bancs tenen preeminència en les notícies, la literatura i el paisatge urbà. La imatge de la ciutat suïssa ve condicionada no només pel seu bell entorn natural sinó també pel seu dinamisme econòmic al servei del capital. No voldria ser mal pensat però estic convençut que, en més d'una ment dogmàtica, el nom de la ciutat helvètica és sinònim de diner negre, explotació i mil coses més i això afecta el subconscient reptilià. Els sentinelles de la fe potser ignoren que vells revolucionaris del segle passat van trobar refugi en aquesta ciutat per recuperar forces i encendre la metxa de la seva revolució. 
 Però el Zúrich que ens ocupa avui no és el centreeuropeu sinó el bar barceloní i, per extensió, el de tots els establiments de restauració amb terrasses a la via pública. M'explicaré. Sembla com si el fonamentalisme colauiano pretengués ficar els ciutadans en catacumbes sense ventilació. No content amb negar l'ús de l'espai públic per a determinades activitats -cas de les pantalles gegants per a les finals de futbol- ara volen carregar-se el principal àmbit d'interrelació i comunicació entre persones: les terrasses dels bars. 'Fatal senyora Colau! L'equip de govern municipal peca en una doble direcció. Per intervencionisme com en el cas de les terrasses; per absentisme davant el fenomen del 'top manta' o la defensa del paper de la Guàrdia Urbana ... 
A l'ajuntament barceloní no es recorda una gestió política tan erràtica com l'actual. En una ciutat mediterrània i densa, com Barcelona, el paper de l'espai públic a l'aire lliure és vital per a les relacions humanes i la convivència. Actuar sense contemplar els efectes col·laterals de les improvisacions polítiques té conseqüències econòmiques i socials. Governar sota criteris i esquemes mentals rígids és poc recomanable. El que s'ha dit: el Zuric i les seves taules platejades han estat aquí des de sempre; donen vida, color i ocupació a molta gent. Paguen impostos i són el reflex d'una urbs cosmopolita.

28.4.16

"Dissidents. El preu de la discrepància a la Catalunya nacionalista" Un ...

26.4.16

UN SÁTRAPA LLAMADO OBIANG









OBIANG Y LOS SILENCIOS COMPLICES 


Me indignan los silencios cómplices y el pasar de puntillas de algunos ante los atentados a la democracia y los derechos humanos. Se perfectamente que el dinero es capaz de comprarlo casi todo, que el petróleo aun es un producto codiciado y que muchos prefieren el postureo de moda antes que inmiscuirse en ‘asuntos de estado’. Sí, eso es lo cómodo que permite a cierto personal darse una capa de barniz progresista mientras se obvian injusticias instaladas hijas del ‘laissez faire’. 
 Teodoro Obiang lleva 37 años como presidente de Guinea Ecuatorial y osa presentarse ante el mundo alardeando de espectaculares resultados electorales. Sus esbirros alegan que ha obtenido el 99’2% de los votos escrutados. ¡Increíble! Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch, catalogan a Obiang como a un dictador corrupto y sanguinario. Diversos observadores internacionales, líderes opositores y sociedad civil han cuestionado la limpieza i validez de estos comicios al tiempo que denuncian la intervención amedrentadora del ejército contra el principal partido de la oposición. 
Insisto: me indignan los silencios cómplices. Sí, y los hay de todos los colores, de políticos en activo y de otros que subsisten a medio gas. Aunque fuera como penitencia, para lavar pecados, más de uno debería reconocer que en su día le dio oxigeno y sonrisitas al sátrapa esperando un plato de lentejas. Guinea Ecuatorial es un país bello y rico que no se merece el yugo de un dictador blanqueado durante años por algunos ‘de los nuestros’. Juan Tomas Ávila Laurel –intelectual ecuatoguineano oriundo de Annobón- nos lo cuenta con claridad:
 “Nadie puede creer en unas elecciones libres en mi país, el abuso ha sido increíble, con militares vigilando el voto y mesas electorales sin papeletas de partidos opositores. Pero lo peor es el clima de terror contra quien quiere cambiar las cosas”. 
Mientras tanto aquí el ‘postureo’-- continúa y, allí, Obiang se deleita con el ritmo del silencio.

13.4.16

MÁS TV3

                       
                             EL VICIO DE TRIVIALIZAR LA POLITICA 


Confieso que me tienen bastante harto. Sí, harto de que se juegue a pasar de puntillas, sin decir nada, alrededor de temas que tienen su relevancia, aunque sea meramente simbólica. Restar importancia, o no dársela, a una cosa nimia me parece razonable. Obviar asuntos cargados de significado me parece una dejación de principios injustificable. Se habla mucho de la nueva y la vieja política. Se exige sinceridad a los personajes públicos, definición, palabras claras y entendibles, etc. Pues bien, últimamente algunos han adoptado la moda de ‘hacerse el sueco’, de esquivar el bulto y aparentar que según qué temas no va con ellos. Fatal. Salvo honrosas excepciones –el diputado Lluís Rabell, una de ellas- se ha intentado, por ejemplo, trivializar el manifiesto Koniec. Error mayúsculo. Mal servicio a la lengua y al catalanismo, como muy bien ha expuesto Antoni Puigverd, aparentar que no ha ocurrido nada… 
 Pero hay más madera señoras y señores. Ante las coacciones y trampas saduceas del concejal Garganté tanto la alcaldesa, como PSC y ERC, silban, fingen estar ausentes.
 ¿Y qué me dicen ustedes de la quema televisada de la Constitución oficiada por Empar Moliné? Para unos, una broma light, para otros una falta de respeto similar a la del famoso Padrenuestro recitado en el Saló de Cent. Por favor, no confundamos la libertad de expresión con la grosería, ofensa y el mal gusto.
 Estoy harto de la banalidad que gastan algunos políticos y famosillos. Me disgusta la trivialización de acontecimientos y temas de fondo que merecen ser tratados con rigor y respeto. Los partidos políticos democráticos – los de izquierdas aun más- no pueden contemplar impertérritos como se deterioran las formas y el clima relacional de nuestra sociedad. A mi modesto entender tanto la banalización, como la trivialización, deviene fenómenos nocivos para la política democrática.

10.4.16

EL OTRO PUIGDEMONT....








PUIGDEMONT Y LA TRICOLOR 


Sucedió un catorce de abril, y no precisamente el de 1931. El diputado Carles Puigdemont no era alcalde y, seguramente, sus sueños inmediatos y ambiciones aun no apuntaban hacia la presidencia de la Generalitat. Lo suyo era un modesto escaño en el Parlament por la circunscripción de Girona. 
Aquella mañana primaveral, como cada año por esas fechas, un grupo de viejos combatientes republicanos españoles depositaron coronas de flores en el monumento que se encuentra anexo al Parlamento catalán. El acto tenía lugar, como de costumbre, en un ambiente fraternal y emotivo. Mientras tanto, en el interior del hemiciclo, las interpelaciones y mociones se sucedían placida y monótonamente. En transcurso del orden del día le llego el turno de subir al estrado a un diputado barcelonés para la defensa de una moción del PSC sobre las relaciones institucionales entre el ayuntamiento de la ciudad condal y la Generalitat. Se dio la circunstancia de que el parlamentario en cuestión lucia en la solapa un discreto pin con la bandera tricolor republicana. El diputado Puigdemont aprovecho la ocasión para ironizar, vía twiter, acerca de la ‘españolidad’ del símbolo en un intento de encasillar ideológicamente a su adversario político. Tras abandonar la tribuna de oradores el ponente fue informado de las jocosidades y chanzas del de Gerona. Instantes después se entablo una agria discusión virtual en la que, el socialista le recrimino al nacionalista la falta de respeto y consideración hacia una bandera, y un simbolismo, por la que habían dado la vida muchos ciudadanos catalanes… 
 Esta pequeña trifulca sucedió en abril de 2011. Han pasado cinco años y hoy Puigdemont ya no es un novato, ni tampoco un diputado del montón, que pueda permitirse el lujo de hacer chascarrillos o bromitas para enojo de federalistas, autonomistas o unionistas. Lo pasado, pasado está; pero la reciente publicación de libros, listas negras y manifiestos excluyentes exige de las principales autoridades del país un plus de respeto pedagógico hacia el diferente y el divergente. No en vano Lluís Rabell alerto sobre el racismo que viene y Gregorio Morán disparó contra el neofascismo lingüístico. 
Estoy convencido de que este catorce de abril de recuerdo republicano el presidente de la Generalitat no encontrara en la bandera tricolor – ni en sus adversarios políticos- motivo de escarnio o cuchufleta sino consideración y respeto. Amén.
también puedes leer este articulo en catalan en www.catalunyapress.cat

3.4.16





UN REGALO PARA COLAU



 No será un servidor de ustedes quien defienda la errática gestión del equipo de gobierno municipal que capitanea la señora Ada Colau. No, pero a pesar de ello me siento moralmente obligado a manifestar que Felix de Azúa , académico de la RAE, se ha equivocado y mucho con sus declaraciones a los medios de comunicación.
 Siempre me han parecido respetables todas las actividades laborales ejercidas con honestidad; más aun aquellas que exigen sacrificio, incomodidad, horarios intempestivos y un determinado talante. Tan respetable es un académico doctorado merced a una tesis sobre los aspectos de la estética de Diderot, como Rosita la estanquera, Encarna la pescadera o Pepe el conserje del museo. Félix De Azúa tiene, por su labor literaria, merecidamente asignado el sillón ‘H’ en la RAE pero, desgraciadamente, en esta ocasión ha escrito el verbo haber sin ella.
 Podría compartir algunas de las críticas formuladas por el ilustre académico acerca de la gestión del actual gobierno municipal, seguro. Pero acudir al recurso del desprecio elitista me parece una zafiedad impropia de una persona culta. Si lo que el señor Azúa pretendía era debilitar la credibilidad política de la alcaldesa ha conseguido el efecto contrario. La señora Ada Colau y su equipo podrán ser unos gobernantes pardillos – no lo discuto- pero son duchos en aprovechar, como nadie, tanto el twiter como el postureo y la fotografía populista. 
 En otro orden de cosas, el señor Azúa debería saber que tanto los empleados de la limpieza como los trabajadores de los mercados, hoy, se identifican más con el ‘run run’ de la ‘A’ que con el confortable sillón de la ‘H’. Y, como colofón de este pequeño incidente, tengo la impresión de que la alcaldesa de Barcelona estará eternamente agradecida al regalo de la ‘H’.
 ¡Con lo bien que queda esta letra cuando va de muda!

Puedes leer este escrito en www.catalunyapress.cat

20.3.16

SOBRE EL DERECHO A OPINAR






PARLON Y EL ARTE DE RUMIAR 

Recurro una vez más al Diccionario de la Lengua Española que homologa la Real Academia. En esta ocasión pretendo consultar los diferentes significados y acepciones del verbo rumiar y, por extensión, el de palabras como rumiante o rumiador. Reconozco que el motivo de mi consulta nace inspirado por la aparición, en los medios de comunicación, de unas declaraciones de la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, a la que aprecio y admiro. Confieso que en su día me llamaron la atención sus advertencias respecto a las negociaciones de Pedro Sánchez con otros líderes políticos españoles. Y, más recientemente, su ritornello sobre esa ambigüedad política que hemos dado en llamar derecho a decidir.
 Nuria Parlón tiene todo el derecho del mundo a manifestar y posar con sus opiniones. ¡Claro que sí, faltaría más! Tanto es así que los demás también tenemos derecho a teorizar sobre el don de la oportunidad y pensar que tras los mensajes hay truco, o un ‘déjà vu’ de triste recuerdo. 

El susodicho Diccionario de la Real Academia no acostumbra a defraudar. La palabra ‘rumiar’ contiene tres definiciones. Una de ellas es trascrita como rezongar, refunfuñar a lo que se manda ejecutándolo de mala gana.
La segunda definición es la que más me place; considero que es la que deberían practicar la gente con responsabilidades de dirección política y es: Considerar despacio y pensar con reflexión y madurez.

Por último una acepción que se prodiga en exceso en los debates políticos: Masticar por segunda vez, volviéndolo a la boca, el alimento que ya fue digerido. 
Pues bien, respecto al llamado derecho a decidir, tanto el PSC como el PSOE hace tiempo que tomaron posición. Pretender volver a la casilla de salida, masticar nuevamente el guiso, podría devenir indigesto y nocivo. 
 Mi amiga Nuria Parlón -si cumple lealmente sus deberes y obligaciones ejecutivas- tiene todo el derecho a opinar lo que le plazca y apostar por lo que crea oportuno. Obvio, tan obvio como que los demás también podemos explicar las inconveniencias y problemas de posar antes de hora. 
Hace unos meses pasamos pantalla y hoy no queremos vuelta atrás. Renovación y futuro no implica adoptar el criterio de los competidores sino conseguir que el tuyo sea valorado.

11.3.16

                                             
                                                           UN MÁSTER PARA COLAU 

Sospecho que la mirada de la alcaldesa Ada Colau, y la de sus amigos, va mucho más allá del lado mar de la plaza Sant Jaume. La que en otro tiempo se disfrazo de heroína ‘Supervivienda’ – para denunciar el timo de las hipotecas- hoy sueña en convertirse en un referente totémico para la nueva izquierda. Colau pontifica sin rubor sobre política catalana y española, bendice y maldice pactos e investiduras. La alcaldesa,obviando su rol de representación institucional, se permite el lujo, en un acto público, de criticar agriamente a la ministra Pastor. Precisamente a Ana Pastor, la única ministra que junto al conseller, Santi Vilà, fue capaz de tejer acuerdos y complicidades entre los gobiernos de Cataluña y España. Llegados a este punto, y tras los encontronazos de Colau con la Iglesia, la Monarquía o el Ejército, creo alguien debería recomendarle que se matricule en un máster sobre Relaciones Institucionales y protocolo. No para que cambie de ideología, sino para que aprenda a relacionarse. Por cierto, en este país si una institución ha sabido adecuarse a la democracia, esta ha sido el Ejército. 
Hay quien opina que el postureo colauiano no es más que una huida hacia adelante para ocultar su ineficacia en el terreno de la gestión. El ‘top manta’, las políticas de seguridad, el tema turístico, la cultura sin norte y mil cosa más justificarían esta apreciación. Quizás si, pero ello no implica que sus aspiraciones, y las de sus correligionarios, no vayan más allá del mundo municipal. La propuesta de Ada Colau de crear un partido -donde aglutinar formaciones y colectivos a la izquierda del PSC- se diseña con una voluntad inequívoca de convertirse en fuerza hegemónica y gobernar todas las instituciones del país. 
Algunos hablan de la alcaldesa de Barcelona como una nueva ‘Evita’, encandiladora de masas, alrededor de la cual construir un movimiento... Parece ser que Ada y los suyos tienen prisa. La legislatura catalana podría ser corta y en tiempos de zozobra o desorientación quien coloca bien las fichas y los tótems puede vencer.
 ¿Legitimo todo ello? Claro que sí, pero insisto: A la alcaldesa activista no le iría mal matricularse en un máster sobre Relaciones Institucionales y protocolo. Hay que saber ser…y estar.
Articulo publicado en Catalunyapress :

8.3.16

MARIANO Y EL PERRO DEL HORTELANO






MARIANO Y EL PERRO DEL HORTELANO


 Mariano huele a pasado, a personaje del Siglo de Oro español, a seguidor enfermizo de las comedias palatinas de enredo. En su empeño por ridiculizar y descalificar a Pedro Sánchez citó al Perro del Hortelano que inmortalizara Lope de Vega en el siglo XVII. Sí, aquél que no come y tampoco deja comer. ¡Pobres canes! Además de llevar una perra vida son usados sin miramientos, no sólo como insulto, si no como sinónimo de bajeza, desorden moral o mal hacer.No es la primera vez, ni seguramente será la última, que esta noble especie animal ha sido usada como humillación dirigida a terceros. Aún recuerdo un día, no muy lejano, en que Oliver Stone afirmó que Jose María Aznar era el perro faldero de Bush… 

 ¿Y qué me dicen ustedes de la expresión perroflautas? Tras las manifestaciones y acampadas del 15M el término perroflauta –aunque ya se utilizaba con anterioridad- se popularizó aún más para referirse a personas con aspecto desaliñado o indigente. Lo lamento señores, pero el animalista que llevo dentro me impide usar sustantivos compuestos como arma arrojadiza contra mis adversarios políticos. Para muestra un botón: He observado en el debate de investidura mucha rabia y odio dirigidos a terceras personas, pero a un servidor de ustedes nunca se le ocurrirá calificar a nadie, por ejemplo, como ‘perro rabioso’ aunque lleve cola. Tampoco me parece correcta la expresión de que el debate se realizó “a cara de perro”. Resumiendo. Triste ocurrencia -poco imaginativa- la de Mariano Rajoy, al citar El perro del Hortelano… 
Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel de literatura, tuvo en su día la valentía de llamar las cosas por su nombre. Afirmo que matar por placer o gratuitamente un animal era un asesinato. En “El perro sarnoso”, capítulo de Platero y Yo, nos invita a contemplar el reino animal desde una nueva sensibilidad no instrumental. Reléanlo y lo comprobarán. Ya no basta con no matar se impone también citar adecuadamente.
 Mientras tanto, amigos, volvemos a la casilla de salida del juego…¡de la Oca!

Articulo versión catalana en www.catalunyapress.com

26.2.16

SOBRE EL PACTO PSOE - CIUDADANOS


                                                   
                                                      EL ENEMIGO PRINCIPAL 


No salgo de mi asombro. Los que decían que la dicotomía derecha – izquierda estaba superada, por anacrónica, disparan ahora contra el acuerdo Sánchez-Rivera. Dicen que el de Ciudadanos es de derechas y que Pedro Sánchez ha abandonado los postulados de la izquierda. Lo dicen algunos que, desde las filas socialistas, nunca antes se habían significado por sus análisis ‘de clase’. Ya se sabe, la gestión en la Administración absorbe tanto que no hay espacio para cultivar el pensamiento. Lo dicen otros desde el aglomerado podemita. Ocultan que no hace demasiado tiempo, para ellos, el PSOE era algo así como un engendro social fascista corrupto al que era preciso devorar. A muchos de estos oportunistas de la ideología y las esencias izquierdistas les convendría releer a los clásicos. Para Lenin, por ejemplo, la clave para afrontar una cuestión política era situar el análisis parcial en un contexto general. El dirigente ruso era un maestro del análisis teórico que usaba como elemento motor de la acción política. El estudio de la fase concreta, y la definición del ‘problema principal a resolver’, le condujeron a señalar la conveniencia de ‘aislar al enemigo principal’. Tesis que Mao-Tse-Tung, entre otros, desarrollo extensamente.

 En España: ¿Alguien discute quien es el enemigo principal? ¿Es, o no, el PP el adversario a vencer?
 Por cierto, y hablando de renuncias al pensamiento de izquierdas. Ha sido Pablo Iglesias el que ha reinterpretado, a conveniencia, el pensamiento de Antonio Gramsci para justificar su desplazamiento hacia ‘el centro del tablero político’. Pero de eso hablaremos otro día. Seamos serios. A todos nos gustaría concretar la utopía y vivir felizmente en ella, pero sabemos que la realidad es tan compleja como contradictoria. Un servidor de ustedes desconoce el final de esta película y el futuro que les espera a sus actores. Es muy probable que volvamos a las urnas el próximo mes de junio. En ese caso los electores se verán en la tesitura de elegir entre lo buscadores del pacto, la transversalidad y el compromiso o los dibujantes de líneas rojas con programas maximalistas. Por el camino también quedaran retratados aquellos que, por botín de taifa territorial, antepondrán lo suyo al interés general. Penoso. 
Ya saben, nos lo escribieron en ruso y en chino: Conviene siempre aislar al enemigo principal


Imagen: Iglesias you tube citando Mao en tele irani