El blog d'en Joan Ferran

11.3.08

A QUI CORRESPONGUI...Qui té la força?

Els propagandistes del sobiranisme jeuen sota les runes de les seves columnes de tinta. Els creadors del “catalanet emprenyat” han callat com a morts. Avui, ara, la única veu que s’escolta amb força és la dels que amb el vot varen demanar estabilitat, claredat d’idees i eficàcia en la defensa dels interessos de tots els ciutadans. Les eleccions del diumenge desallotgen de l’escenari polític català tant als amats dels brindis al sol, com als fabricants de paradisos patriòtics. Sí senyors, els resultats electorals situen el PSC en l’eix de la política catalana, amb el mandat i la obligació d’acabar la feina iniciada. Quina? Doncs molt senzill: desenvolupar òptimament l’Estatut, aconseguir un sistema de finançament com cal, i recuperar les bones relacions amb tots els pobles d’Espanya. Com a conseqüència de la nova situació al llarg dels propers dies afloraran tensions i notícies de tot tipus. És lògic que així sigui i que cadascú faci la lectura que cregui convenient dels resultats. Però, una cosa és ben certa: el president Montilla té ara a les seves mans la força política suficient i el coratge per respondre a la confiança que han dipositat en el seu partit els catalans. Altres no poden dir el mateix ja que el seu projecte de Casa Gran és tan sols una entelèquia, un plànol sense construir.