El blog d'en Joan Ferran

1.12.06

RUTLLA !!!


> tornar a la portada
Això rutlla
Avui el Ple del Parlament de Catalunya aprovarà la creació de les Comissions Parlamentàries que han de funcionar al llarg d'aquesta legislatura. Immediatament després es constituiran i triaran les seves respectives meses per tal de decidir el calendari a seguir. Al president de la Generalitat, José Montilla, li ha faltat temps per anunciar que farà un ús immediat de la potestat que té, sol·licitant comparèixer aquest mes a la Cambra per explicar la composició i els objectius del nou executiu. Això rutlla. Rutlla perquè Montilla creu en les institucions i en el paper atorgat al Parlament de Catalunya.Durant la darrera legislatura van ser les esquerres les impulsores de la modificació del reglament de la Cambra. Ho van fer amb una vocació clarament democratitzadora del seu funcionament. A partir d'ara el control de l'acció de govern serà mes fluit i sense tants entrebancs. Feia anys i panys -vint-i-tres- que les dretes impedien les reformes ara estrenades. Enguany el nou reglament ha entrat ja en funcionament. El fet esdevé, en si, molt important, però el més rellevant és que el govern d'en Montilla sembla confiar en el Parlament com a instrument al servei de la ciutadania. Sí, sí, com poden veure, això rutlla.