El blog d'en Joan Ferran

3.8.08

HEREU HO FA BE
El 44% dels barcelonins prefereix Jordi Hereu com alcalde davant d’un 20% que opta per Xavier Trias
Una enquesta del PSC mostra que gairebé el 50% dels ciutadans consultats creu que Hereu està sent un bon alcalde

Una enquesta realitzada per l’empresa Gesop per encàrrec del PSC indica que un 44% dels ciutadans barcelonins consultats prefereix Jordi Hereu com alcalde de Barcelona davant d’un 20% que dóna el seu suport a Xavier Trias. Entre tots els grups d’entrevistats, l’avantatge de Jordi Hereu és clara.

Concretament, entre els grups d’edats compreses entre els 16 i el 29 anys i entre els 45 i els 59, Jordi Hereu opté els percentatges més elevats com l’opció preferida: un 50,6 i un 48,9%, respectivament. En els altres blocs per edats, Hereu opté un 40% de suports i Trias, entre un 16,5 i un 30,8%.
D’altra banda, l’enquesta assenyala que gairebé el 50% dels barcelonins creu que Jordi Hereu està sent un bon alcalde per Barcelona mentre que un 29,3% opina el contrari. Els enquestats assenyalen com a propostes de l’alcalde el bicing, la recuperació del castell de Montjuïc, l’AVE, millores als barris, modificacions en la normativa de circulació o la normativa de civisme, i l’habitatge de protecció oficial, entre les iniciatives més valorades pels enquestats.
A la pregunta sobre coneixement de qui és l’alcalde de Barcelona, un 65,3% va respondre espontàniament el nom de Jordi Hereu.

A poc més d’un any de les últimes eleccions municipals en què el socialista Jordi Hereu va proclamar-se alcalde de Barcelona al capdavant de la llista més votada, els barcelonins expressen de nou la seva confiança en una persona els objectius de la qual al front del govern de la capital de Catalunya són el benestar social dels ciutadans, la projecció econòmica de Barcelona en tant que és un motor de generació de riquesa, i la millora dels serveis que es presten a la ciutat.
Les iniciatives més apreciades pels enquestats, sobretot les que afecten a la millora de la qualitat de vida dels barcelonins –millora dels barris i millora dels serveis- són precissament les que tenen la prioritat del govern de la ciutat.
Fitxa:
Entrevista telefònica a 400 persones de més 16 anys i residents a llars amb telèfon i que portin almenys un any residint a Catalunya. L’error mostral és de +/- 5% per al total d’entrevistes. Estudi realitzat per Gesop.