El blog d'en Joan Ferran

16.12.08

MES SEGURETAT...Guanya la llum

El mes juliol de 2007 milers de llars barcelonines va quedar a les fosques. La indignació ciutadana en contra les companyies elèctriques, per la manca inversió i previsió d’incidents, es va fer palesa al carrer, els mitjans de comunicació i també el debat que va tenir lloc, en ple mes d’agost, al Parlament de Catalunya. Alguns varen utilitzar el problema que patien els barcelonins per intentar desgastar els governs de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. No ho varen aconseguir. El ciutadà té olfacte i detecta els aprofitat des d’una hora lluny. Però la magnitud del problema va servir també per que el govern Montilla prengués el compromís d’elaborar i aprovar, a la Cambra Catalana, una llei que garantís la qualitat del subministrament elèctric. Aquesta nova llei va ser aprovada ahir i garanteix els drets dels consumidors i usuaris, regula els temps màxim per restablir els serveis en cas d’avaria, i dona garanties de subministrament. La norma també vetlla per la seguretat de la xarxa eleèctrica y el bon manteniment del servei. Benvinguda aquesta nova llei. Dona seguretat. Després diran que el govern no governa! però el cert es que durant aquesta legislatura són ja 35 els texts legislatius aprovats per la cambra catalana. I la majoria d’ells molt importants per garantir la protecció de les persones i la seva qualitat de vida.