El blog d'en Joan Ferran

30.1.11

ESTATUT I FEDERALISME.....SENSE AVENTURES


Passant per Saragossa


Aquest cap de setmana ha tingut lloc a Saragossa la Convenció Municipal i Autonòmica del PSOE. Com és obvi, no tothom ha assistit amb les mateixes preocupacions. Malgrat el denominador comú d'unes eleccions municipals, alguns dels presents ja havien superat el tràngol de les autonòmiques iniciant tot just una nova legislatura. La intervenció d'en Joaquim Nadal en nom del PSC va abordar, de front i sense por, un munt de temes pendents que té la societat catalana i les esquerres en general. El president del Grup Parlamentari Socialista català es preguntava com s'han de conciliar les reformes necessàries i la defensa de l'estat de benestar. Interrogava als presents respecte a com diferenciar-se en l'execució d'aquestes reformes, tant en el contingut com en el relat, amb les tesis que propugnen la dreta conservadora i els poders fàctics. Quim Nadal va alertar als assistents de la convenció sobre els perills què els discurs involucionista de la dreta pot comportar per les condicions de vida de la major part de la ciutadania. Però, si aquests temes verbalitzats per Nadal esdevenen importantíssims, donada l'actual crisi econòmica, no ho és menys, a criteri dels socialistes catalans, el considerar que no es pot donar ni un sol pas en darrera a l'actual model autonòmic, que no existeix cap contradicció entre desenvolupament econòmic i desplegament autonòmic en una perspectiva federal per a Espanya.

Abans i després del 28N Catalunya està sent bombardejada insistentment per un ventall molt ampli de propostes polítiques que volen marcar-nos un camí com a poble no exempt d'incerteses, dubtes i inseguretats. L'opció del socialisme català d'avançar vers la recuperació total de l'Estatut en una perspectiva federal és, avui en dia i malgrat les dificultats a vèncer, l'aposta més factible, clara i beneficiosa per als catalans. A Saragossa, el PSC va tornar a defensar les seves tesis amb claredat i força-