El blog d'en Joan Ferran

11.2.11

NOVES SENSIBILITATS I POLÍTICA


Sobre animals i ajuntaments


Un munt d'entitats dedicades a la protecció d'animals han criticat severament als presidents de les dues entitats municipalistes del país, la FCM i la ACM, per les seves declaracions sobre el cost de les gosseres i les moratòries que permeten el sacrifici d'animals abandonats. Determinades comparacions demagògiques (gent gran-animals) no es poden fer. No obstant, els representants dels ajuntaments tenen part de raó quan ens diuen que els és impossible suportar la despesa que cal per complir la llei de protecció dels animals aprovada pel Parlament de Catalunya. Les finances dels municipis passen pel mateix mal tràngol que les de les altres administracions. Però, dit això, convindran amb mi que la societat evoluciona a una velocitat de vertigen. I, al costat de problemes tan greus i punyents com l'atur i la crisi econòmica, emergeixen noves sensibilitats i preocupacions socials que han de ser analitzades i tractades amb cura pels gestors públics. Les associacions en defensa dels animals mouen milers de voluntaris i s'esforcen per eradicar l'agressivitat, el primitivisme i la crueltat contra els animals. Afirmen que la sensibilitat envers els éssers vius, i en especial els animals, contribueix a enfortir la cultura democràtica i fa que els ciutadans esdevinguin més dialogants i tolerants. Segur que sí.

Tot i comprendre l'angoixa econòmica dels regidors i alcaldes hauríem d'intentar complir les nostres pròpies lleis al peu de la lletra. Em diran que altres problemes són més urgents. Cert, però algú hauria d'exercitar la imaginació per tal d'aconseguir que les persones amb problemes puguin millorar la seva situació i això, obviament, no impedeix que les noves sensibilitats socials -per exemple l'animalista- que afloren a la nostra societat percebin que els seus governants els tenen en compte. A fi de compte, els diners ja sabem on estan i qui els té.