El blog d'en Joan Ferran

20.12.06

Els voltors i el llautó


La història es repeteix. anys enrera, en plena transició democràtica, des dels rengles de la dreta més poruga se’ns deia que la gent de provada trajectòria anti franquista no era l’adient per dirigir i gestionar àmbits governamentals com les forces d’ordre públic o l’exèrcit. El pas del temps ens va demostrar que aquelles afirmacions, a més de mal intencionades, estaven desprovistes de raó. Avui novament s’aixequen veus, també procedents de la dreta conservadora catalana i espanyola, expressant la seva por a que uns ex comunistes vestits de verd malmetin la moral de les forces de seguretat. Quina barra! No prou contents en posar en dubte les capacitats dels altres s’esforcen irresponsablement en magnificar problemes que avui en dia estan presents a qualsevol societat moderna occidental. La tàctica d’aquests voltors consisteix en triar allò que es susceptible d’esdevenir una alarma social o una preocupació obsessiva de la ciutadania. Aquests elements, convenientment manipulats i amplificats, són retornats a l’opinió pública en forma d’articles o declaracions. És cert que la seguretat, per exemple, preocupa a la gent. És obvi que els governs han d’esforçar-se lluitant contra les noves formes delinqüència. Però el que no és de rebut és jugar irresponsablement a generar alarmes innecessàries. Els voltors sovint se’ls hi veu el llautó, volen treure profit a qualsevol preu.

Article que m'han publicat a e-noticies