El blog d'en Joan Ferran

14.9.07

La projecció internacional de Catalunya


Qui digui que la projecció internacional de Catalunya és cosa d’obrir moltes agències, fer exposicions o passejar-se per les fires està equivocat. Sovint la intervenció d’un grup de persones amb una missió concreta i específica fa molta més feina al respecte.

Un dels aspectes que contempla l’Estatut és la potestat de Catalunya d’articular la seva presència internacional i la seva participació en polítiques d’ajut al desenvolupament i en defensa dels drets humans. La presència d’un grup d’observadors catalans –de tots els partits- i de tècnics del Govern a les eleccions de Guatemala ha adquirit una especial rellevància. Aquest equip d’observadors integrat per sis diputats del Parlament i membres de la Agència Catalana de Cooperació Internacional, assessorada per professors especialistes de les universitats, han treballat -junt amb altres de l’OEA i la UE- a peu d’urna als col·legis electorals. En breu serà lliurat al Parlament de Catalunya i a les autoritats de Guatemala un informe que recull les apreciacions i suggeriments d’aquest grup de cooperants catalans.

Aquesta ha estat una bona i solidaria missió d’observació.