El blog d'en Joan Ferran

6.4.08

VEINS I AMICS DEL MARROCBona feina al Marroc

El president José Montilla, acompanyat pel vicepresident, en Josep Lluís Carod Rovira, i els consellers Huguet i Joaquim Llena, viatjaran la propera setmana al Marroc encapçalant una nombrosa delegació d’empresaris catalans desitjosos d’invertir als països del nord d’Àfrica. L’objetiu principal d’aquest viatge és donar un nou impuls a les relacions comercials entre Catalunya i Marroc. Aquest país ha esdevingut un excel·lent soci comercial i la seva vitalitat i creixement econòmic són un fet indiscutible. Però, no és sols en el terreny econòmic on s’aprecia l’evolució positiva del regne alauita. En l’àmbit polític, les reformes impulsades pels nous equips dirigents del país estan propiciant un aprofundiment de les dinàmiques de participació democràtiques, i uns inicis de solució pels temes del Sàhara. La iniciativa del govern català, més enllà dels aspectes comercials, té una especial significació atès l’important nombre de ciutadans d’origen magrebí que viuen i treballen a Catalunya. Aquells que no fa gaire varen criticar despiadadament la política de la Generalitat envers els països del nord d’Àfrica, hauran de reconèixer ara els fruit inicials d’una feina ben encarada. Quin contrast amb d’altres èpoques!