El blog d'en Joan Ferran

21.4.10

DIA 24 D' ABRIL 18.30H PLÇ. SANT JAUME
INVESTIGAR ELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT NO ES DELICTE.
DONEM SUPORT
AL JUTGE BALTASAR GARZÓN

Els ciutadans demòcrates de l’Estat espanyol, i del món, volem manifestar el nostre absolut rebuig a la
vergonya que ha perpetrat el magistrat Luciano Varela Castro, amb l’acte de la Sala penal, del Tribunal
Suprem, per la causa especial 20048/2009.
El Tribunal Suprem tramita les querelles, per prevaricació, presentades per “Manos Limpias” i “Falange
Espanyola” contra el jutge Baltasar Garzón. El fonament al·legat és l’excés en les competències en la
investigació dels crims de la Guerra Civil i el franquisme.
Garzón acusava Franco i altres membres del seu Govern de “detenció il·legal forçada de persones en un
marc de crims contra la humanitat”, dintre d’una “activitat criminal planejada i sistemàtica de desaparició
i eliminació de persones per raons ideològiques”.
S’acusa Garzón de prevaricar, és a dir, de dictar resolucions injustes sabent que ho són i es considera
que existeix causa probable per l’adopció de diverses resolucions, i per la consciència d’antijuridicitat i
oposició a l’Ordenament Jurídic.
En aquest sentit, s’invoca la llei d’amnistia 46/1977, preconstitucional, i s’oblida que la Constitució
Espanyola vigent disposa en el seu article 10.2 que les normes relatives als drets fonamentals i a les
llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de
Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.
Deia Martin Luther King que la injustícia en qualsevol lloc és una amenaça a la justícia a tot arreu. Convé
recordar que alguns magistrats del Tribunal Suprem van jurar davant Déu lleialtat al “Caudillo y los
Principios Fundamentales del Movimiento”.
Convé preguntar-se si la competència o incompetència que s’al·lega poden implicar que les sentències
del jutge Garzón fossin injustes, i es pogués doncs, sol·licitar la nul·litat d’aquestes, si així ho estima
l’autoritat judicial competent, jutjar al jutge només respon a una perversió política del sistema judicial,
que ve a manifestar un brindis al franquisme que va costar tantes vides al país, i a Europa.
Manifestem que totes les víctimes, al marge de les seves conviccions polítiques, mereixen la justícia, que
la nostra Justícia no segueixi sent injusta, per raons polítiques, i continuï sense complir amb les
obligacions que els tractats internacionals, i la Declaració Universal de Drets Humans, imposen.