El blog d'en Joan Ferran

29.9.11

SOBRE MUTACIONS POLÍTIQUES I ALTRES COSES...DE LA “E” AL “CD”
Més enllà de les resolucions i controvèrsies pròpies dels debats parlamentaris. Més enllà d’allò que expliquen - o escriuen- els diferents mitjans de comunicació. Més enllà de tot això, els Debats de Política General serveixen per comprovar com evoluciona la moral de combat dels diferents partits i, també, si es produeixen moviments tàctics o canvis de rumb en el cosmos particular dels diferents grups polítics. Hi ha una part de consum intern en tota l’acció parlamentaria. Una part que té poc a veure amb les preocupacions i neguits del carrer, cert, però que hi és i acaba repercutint en la nostra societat d’una manera o altra.
La importància d’un debat de política general rau en el contingut de les seves resolucions i en els mandats que genera. Això es indiscutible. Ara bé, sovint ens dóna pistes per interpretar el que ens depararà el futur. El to, el contingut i la forma emprada pels intervinents són senyals que els interlocutors han d’interpretar i els analistes també. Els acords, els pactes i les carantoines verbals, expressades des de la tribuna d’oradors, esdevenen indicadors del que pot arribar a ser un idil•li polític o, si més no, una cohabitació de resultats incerts.
Algunes formacions polítiques, per molt que s’esforcin, no es podran despendre mai de les seves senyes d’identitat. La història pesa i la memòria també. La trajectòria dels socialistes, per exemple, pot oscil•lar en grau i intensitat però acostuma a moure’s en una mateixa longitud d’ona i en uns paràmetres situats a l’esquerra de l‘espai polític. Altres, sobre tot aquells que són un xic més nominalistes, no tenen inconvenient, de facto, en abandonar una sigla d’esquerres (E) per passar a efectuar una política CD (Centre dreta).