El blog d'en Joan Ferran

10.9.08

LA BANDERA ES AQUESTA....ARTICLE 8. SÍMBOLS DE CATALUNYA
Catalunya, definida com a nacionalitat en l'article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l'himne.
La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d'ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya.
La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre.
L'himne de Catalunya és Els segadors.
El Parlament ha de regular les diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya i n'ha de fixar l'ordre protocol·lari.
La protecció jurídica dels símbols de Catalunya és la que correspon als altres símbols de l'Estat.