El blog d'en Joan Ferran

29.5.11

LES RECLAMACIONS ?.... A FELIP PUIG !!“DEIXEU ELS MOSSOS EN PAU”
Ja fa un cert temps, en època del govern d’esquerres, vaig escriure un article titulat “Deixeu els mossos en pau”. Avui voldria ratificar, de nou, la mateixa afirmació. Després de més de trenta anys de democràcia la policia autonòmica catalana ha esdevingut un dels cossos de seguretat amb millor acceptació entre la ciutadania. Una policia que té com a principal tasca encomanada vetllar pel compliment de les lleis, garantir la seguretat dels ciutadans i el funcionament harmònic de la nostra societat. Algú podrà adduir que més d’un cop han saltat a la llum pública conflictes o accions poc correctes per part d’alguns dels seus membres. És clar que sí. Tot col•lectiu humà, i professional, té en el seu gremi elements que no actuen com correspon. No crec que calgui recordar en aquestes línies les històries de jutges corruptes, capellans, metges, polítics, periodistes i altres mortals... No pretenc dramatitzar ni relativitzar res, no, però considero que seria injust que, partint dels incidents de plaça Catalunya del proppassat divendres, algú jugués a llençar porqueria contra uns agents que es limitaven a complir ordres que emanaven d’un poder legítim. Abans de seguir vull deixar clar que sóc dels que pensa que és compatible i factible la preservació de l’espai públic amb els drets de concentració i manifestació. Ambdues coses no són antagòniques si es dona una escrupolosa observança de les regles del joc.
Els fets violents ocorreguts a la plaça de Catalunya mereixen ser reprovats i estudiar a fons perquè varen succeir. D’acord, no ho discuteixo, però potser abans caldrà esbrinar si l’operació policial va estar ben organitzada, si es varen tenir en compte les variables que podien entrar en escena i les circumstàncies, sempre complexes, d’una concentració nombrosa de persones. Caldrà tenir en compte, com diuen alguns sindicats policials, si es va planificar correctament la retirada ordenada fins els furgons dels efectius ubicats entre els concentrats...
Torno a insistir. No matem al missatger. Deixem els mossos en pau i demanem explicacions al polític que pren les decisions al respecte: el conseller d’interior.