El blog d'en Joan Ferran

18.5.11

SOBRE LES RETALLADES A LA RÀDIO I TELE PÚBLIQUES..
Preguntes a membres del Consell de Govern de la CCMA i a directius de TVC i Catalunya Ràdio:


- Quins han estat els criteris informatius emprats per TVC i Catalunya Ràdio per tal d'informar objectivament sobre les mobiltzacions contra les retallades del govern Mas?


- Creuen vostes que la cobertura de la informació sobre la jornada del 14 de maig s'ha ajustat a la magnitut de les mobilitzacions?


- Quantes entrevistes i informacions prèvies a ls mobilitzacions s' han dut a terme a Catalunya Ràdio i a TV3 amb els protagonistes del 14 M, i quan temps d'emissió s'ha emprat en cobrir la informació?


- Quins son els mitjans humans i materials emprats en la cobertura informativa del 14M?