El blog d'en Joan Ferran

13.3.06

Qüestionari que m’han fet i ha sortit publicat avui a “Canvi 16”


Què en penseu de l'aparició en escena del partit Ciutadans de Catalunya?

Tothom té dret a constituir un partit polític i concórrer en unes eleccions, de manera que ho considerem positiu, en tant que es fa un ús dels instruments democràtics que tots tenim a l’abast. Una altra cosa és si hi ha espai per a un partit amb aquest ideari actualment. A nosaltres ens sembla que no, perquè les idees que han exposat fins ara –que afecten, d’altra banda, àmbits molt concrets- es poden trobar fàcilment en algun altre partit, ja constituït, i amb un projecte més definit. D’altra banda, és curiós que les persones que encapçalen el projecte ja eren crítics durant els 23 anys de govern conservador de CiU, però no ha estat fins ara, amb un govern progressista a la Generalitat, que han decidit concórrer a unes eleccions. En definitiva, li estan fent el joc a la dreta amb aquesta maniobra.

- Creieu que pot restar vots a la vostra formació en les properes eleccions?

És un enigma que no es resoldrà fins el dia de les eleccions. Ara be, l’experiència ens diu que els partits constituïts com a reacció a un fet concret i per tant monotemàtics obtenen un percentatge molt reduït de vots en les eleccions. Dit d’una altra manera: sabem que Ciutadans de Catalunya no està d’acord amb la política lingüística i que es defineix com a partit no nacionalista. Però més enllà d’això, no hi ha res. Quina política d’infrastructures proposen? Volen potenciar el transport públic o el privat? Si governessin, farien pisos de protecció oficial? Quines mesures proposen per potenciar l’economia catalana? I en atenció a la gent gran, pensions, sanitat, seguretat, justícia, solidaritat, medi ambient…? Per presentar-se a unes eleccions amb alguna possibilitat, cal tenir en compte que els electors volen conéixer un programa electoral amb propostes globals, i no amb uns pocs temes tractats de manera parcial.

- Penseu que s'està produint una fractura de l'espanyolisme a Catalunya?

No descobrim res si diem que les idees que transmet Ciutadans de Catalunya tenen molts punts de coincidència amb el Partit Popular, i en definitiva poden acabar disputant-se algun sector de l’electorat. Caldrà veure, però, si tenen prou seguidors per arribar a treure un volum suficient de vots al PP com per parlar d’una fractura entre els seus votants i les seves bases.