El blog d'en Joan Ferran

4.4.06

TREBALLEM AMB ENTUSIASME PER LES PERSONES...


Aprovat l’Estatut, aquesta setmana l’activitat parlamentària és una bona mostra de la feina que està fent el govern catalanista i d’esquerres i la que fem els grups parlamentaris que hi donem suport. Dos exemples: dijous el Ple fa el debat a la totalitat d’una llei molt esperada, la llei de Serveis Socials, i demà la Comissió d’Indústria aprova el dictamen de la Llei de Seguretat Industrial.


La Llei de Serveis Socials, us animo a llegir-la amb deteniment, perquè tots coneixem persones dependents, tots coneixem les seves queixes... però el govern anterior, mai van fer gran cosa per ajudar-les.

Ara, el Govern catalanista i d’esquerres posa fil a l’agulla, amb una mesura pionera a Espanya: es fixen les prestacions universals, a què tothom podrà accedir gratuïtament.

Dades sobre la llei de Serveis Socials:
Inverteix 2.000 milions d’euros en 8 anys
En tres anys, es triplicarà el nombre d’usuaris de l’atenció domiciliària.
En tres anys, es duplicarà el nombre d’hores que hi dedicaran els professionals.Assistent personal per a 4.000 persones discapacitades.

Pel que fa a la Llei de Seguretat Industrial, convé destacar dos aspectes. D’una banda, el que comporta en la prevenció de riscos per a la població en general, ja que regula les mesures de seguretat de les empreses que treballen, per exemple, amb substàncies tòxiques. Es milloren les inspeccions a les instal·lacions i s’estableixen els perímetres en què no es podran situar habitatges al voltant de determinades indústries a partir d’ara.
D’altra banda, la llei també regula la inspecció tècnica de vehicles, per permetre una obertura efectiva del mercat, després que el darrer govern de CiU decidís, un mes abans de les eleccions, prorrogar 12 anys la concessió de la ITV.

A banda de tot això, el Ple del Parlament fa el debat a la totalitat dos projectes de llei més. Primer, del projecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que naixerà per facilitar i racionalitzar el diàleg social, d’una banda, i de donar cobertura amb caràcter estable a la participació institucional dels agents socials, de l’altra.
Segon, el projecte de llei de regulació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència i de creació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya. Amb aquest text es pretèn garantir com a prestació bàsica una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d’assistència de qualsevol ciutadà en el territori de Catalunya.