El blog d'en Joan Ferran

25.5.16

SOBRE LOS PACTOS
PACTAR NO ES CALLAR Pactar no es callar, ni renunciar, ni disolverse en el ‘no sabe no contesta’. Pactar implica unión en base a lo acordado y libertad para seguir siendo quien se es. Pactar no significa diluirse como un azucarillo en un caldo tibio e incoloro sino más bien todo lo contrario. A saber: poner en valor tu aportación a lo colectivo en la búsqueda del bien general. Cuando se es honesto se llega a acuerdos para que la sociedad funcióne óptimamente no para mercadear carguillos o prebendas. 
 En el caso específico del ayuntamiento de Barcelona el acuerdo Collboni-Colau persigue el desbloqueo, la normalidad, del funcionamiento institucional. Bienvenidas pues las alianzas que se establecen con un buen fin y en beneficio de la ciudadanía. Pero pactar no es callar ni conceder bulas, ni patentes de corso a los socios. Si ello llegara a producirse, en cualquiera de las partes, se abriría esa puerta de las renuncias que suele acabar mal.
 La historia nos cuenta que en su día la ambigüedad calculada jugó a favor del socialismo catalán. El último lustro nos muestra como esa vieja ambigüedad ya no sirve, es nociva. Entre los socialistas y la candidatura de Ada Colau existen múltiples denominadores comunes susceptibles de repercutir en beneficio de los barceloneses. ¡Claro que sí! Pero también formas diferentes de ver la ciudad y ópticas distintas sobre temas de importancia que preocupan a la ciudadanía. Sí, como insinúa Pedro Sánchez, el PSC va a ser útil para acabar con el ‘postureo’ no estaría de más que el grupo municipal socialista exigiera- por ejemplo- un trato distinto, exquisito diría yo, hacia la Guardia Urbana. Si los socialistas barceloneses no tragaron en su día la tibieza de Trias con Can Vies, o el fenómeno de los okupas, hoy no pueden desentenderse del tema. Debe singularizarse, no puede guardar silencio ante el ’top manta’, la prostitución, el turismo etc…
 Unión y libertad, el viejo lema de los federalistas, es práctico y sigue vigente. Los pactos acostumbran a firmarse entre distintos y no entre iguales,ergo… Pactar en política es saludable si se es capaz de marcar diferencia y perfil, de lo contrario la fagocitación está servida.

19.5.16

'COMUNISTA'...COM INSULT
De comunistes, anarquistes, catòlics, luterans i altres espècies n'hi ha de tot tipus i condició. Els hi ha bons, dolents, honestos, truans, picars, simpàtics i abominables... El mostrari seria interminable i la catalogació impossible. Establertes aquestes consideracions prèvies, filles del sentit comú, he de manifestar que detesto aquesta tàctica -que alguns fan servir indiscriminadamente- de desqualificar l'adversari polític etiquetant-lo despectivament com 'comunista' o 'totalitari'. Més menyspreable em sembla encara l'actitud d'altres bocamolls que, agitant l'espantall de l'estalinisme, fan extensible aquest tipus d'insults a tota l'esquerra en general. Tampoc m'agraden aquelles veus que no dubten a qualificar als membres i votants del PP com vils fatxes franquistes. Ni aquelles altres que identifiquen com a 'feixistes' a tot aquell que no combrega amb la retòrica i la mística del 'Procés' en el seu camí cap a Ítaca. A hores d'ara de la pel·lícula un maccarthisme a l'espanyola esdevindria insuportable. 
 A aquest país l'urgeix recuperar el veritable nom de les coses, respectar el dret de les persones a pensar diferent i rebaixar la tensió política. Fa escassos dies un article en premsa de Jordi Borja glossava el paper jugat durant la Dictadura i la Transició pel PSUC i el PCE. Centenars de militants comunistes van trepitjar les presons franquistes pel simple fet de defensar les llibertats i molts dels seus dirigents van ajudar a consolidar la democràcia que avui gaudim. Tampoc seria just menysprear el paper dels socialistes en el seu titànic esforç per garantir la unitat de la societat civil catalana. Respecte doncs per a tots aquells que van lluitar per la llibertat i la cohesió social més enllà de les ideologies. Siguem justos. Salvant les distàncies alguna cosa semblant passa amb el PP. No justificarè mai les seves regressives polítiques neo liberals però estic convençut que en el seu si habita molta gent honrada, amb profundes conviccions democràtiques, homologable amb sectors de la dreta europea més civilitzada. M'abstinc d'opinar sobre aquells que etiqueten com a 'botiflers' als no nacionalistes, pura bilis emocional. 
 Ha començat un nou cicle electoral, anem a veure i a sentir moltes bajanades. Convindria que els portaveus de les diferents formacions polítiques s'esforcessin a polir la càrrega emotiva-menyspreadora de les seves paraules cuidant el seu significat. L'art de conviure en pau es dibuixa a partir del respecte no només cap a les idees dels altres sinó també cap al seu passat. Com en botica: vermells, anarcos, cures, socialistes, liberals i altres n'hi ha, els va haver-hi i els hi haurà de bons i de no tan bons.

18.5.16

'COMUNISTA' ... COMO INSULTOEL ESPANTAJO DEL COMUNISMO  De comunistas, anarquistas, católicos, luteranos y otras especies los hay de todo tipo y condición. Los hay buenos, malos, honestos, truhanes, picaros, simpáticos y aborrecibles... El muestrario sería interminable y la catalogación imposible. Sentadas estas consideraciones previas, hijas del sentido común, he de manifestar que aborrezco esa táctica – que algunos usan indiscriminadamente- de descalificar al adversario político etiquetándolo despectivamente como ‘comunista’ o ‘totalitario’. Más deleznable me parece aun la actitud de otros bocazas que, agitando el espantajo del estalinismo, hacen extensible ese tipo de insultos a toda la izquierda en general. Tampoco me agradan esas voces que no dudan en calificar a los miembros y votantes del PP como viles fachas franquistas. Ni aquellas otras que identifican como ‘fascistas’ a todo aquel que no comulga con la retorica y la mística del ‘procés’ en su senda hacia Ítaca. A estas alturas de la película un macartismo a la española devendría insoportable.
 A este país le urge recuperar el verdadero nombre de las cosas, respetar el derecho de las personas a pensar diferente y rebajar la tensión política. 
Hace escasos días un artículo en prensa de Jordi Borja glosaba el papel jugado durante la Dictadura y la Transición por el PSUC y el PCE. Centenares de militantes comunistas pisaron las cárceles franquistas por el simple hecho de defender las libertades y muchos de sus dirigentes ayudaron a consolidar la democracia que hoy disfrutamos. Tampoco sería justo menospreciar el papel de los socialistas en su titánico empeño por garantizar la unidad de la sociedad civil catalana. Respeto pues para todos aquellos que lucharon por la libertad y la cohesión social más allá de las ideologías. Seamos justos. Salvando las distancias algo similar ocurre con el PP. No justificare jamás sus regresivas políticas neo liberales pero estoy convencido de que en su seno habita mucha gente honrada, con profundas convicciones democráticas, homologable con sectores de la derecha europea más civilizada. Me abstengo de opinar acerca de aquellos que etiquetan como ‘botiflers’ a los no nacionalistas, pura bilis emocional. 
Ha comenzado un nuevo ciclo electoral, vamos a ver y a oír muchas sandeces. Convendría que los portavoces de las diferentes formaciones políticas se esforzaran en pulir la carga emotivo-despreciativa de sus palabras cuidando su significado. El arte de convivir en paz se dibuja a partir del respeto no solo hacia las ideas de los otros sino también hacia su pasado. Como en botica: rojos, anarcos, curas, socialistas, liberales y demás los hay, los hubo y los habrá de buenos y de no tan buenos.

12.5.16

LES CARTES DE BOSCH A ADA

ALBERT BOSCH, EL GELÓSEl cap de llista d'ERC a l'ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, sembla una altra persona, està desconegut. Sense pensar-s'ho dues vegades ha cursat una impertinent missiva a l'alcaldessa Ada Colau perquè no tanqui cap pacte de govern amb els socialistes barcelonins. Argumenta, el republicà, que això seria tornar a un passat ignominiós. Encara no me'n sé avenir. Crec que al bo de Bosch li pesa més la seva vessant de novel·lista de ficció que la d'historiador. No dubta en definir-se a si mateix, i al seu partit, com una 'força transformadora'. Renega del passat. Sembla haver oblidat que ERC ha estat durant molts anys --al costat de IC-- soci actiu en els governs municipals ... 
Però, per si això fos poc, en aquesta missiva dirigida a l'alcaldessa s'ha atrevit a catalogar de 'sospitós' i retrògrad el PSC barceloní. Per ventura òbvia Bosch que els seus companys de files, al Parlament, governen amb les restes del pujolisme i la penya del 3%? Per ventura oblida que els seus diputats a la cambra catalana no han dubtat a afavorir i votar recursos econòmics per a escoles que segreguen per sexe? Com s'atreveix Bosch a parlar-nos del 'establishment' al més pur estil cupero? Què li passa a Alfred Bosch? Crec endevinar: pateix un atac de banyes. No pot suportar que la senyora Ada Colau -encara que sigui per interès partidista- s'entengui o parli amb els socialistes a la recerca estabilitat en l'acció de govern. La gelosia és mala consellera. Les respostes emocionals en política són perilloses i el país no està per bromes. He de confessar-los que, per a un servidor, el fragment més delirant de tota la carta és aquell en què Alfred s'apunta a la moguda de les 'forces transformadores'. Doncs no, tant postureo epistolari no cola encara que el noi hagi guanyat el Prudenci Bertrana. 
Amics hi ha egos i rufians preocupants. Enyoro Ridao.

11.5.16

LAS CARTAS DE BOSCH A COLAU
ALFRED BOSCH, EL CELOSO


 El cabeza de lista de ERC en el ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, parece otra persona, esta desconocido. Ni corto ni perezoso ha cursado una impertinente misiva a la alcaldesa Ada Colau para que no cierre ningún pacto de gobierno con los socialistas barceloneses. Argumenta, el republicano, que eso sería regresar a un pasado ignominioso. 
 Aun no salgo de mi asombro. Creo que al bueno de Bosch le pesa más su vertiente de novelista de ficción que la de historiador. No duda en definirse a sí mismo, y a su partido, como una ‘fuerza transformadora’. Reniega del pasado. Parece haber olvidado que ERC ha sido durante muchos años - junto a IC- socio activo en los gobiernos municipales… Pero, por si ello fuera poco, en esa misiva dirigida a la alcaldesa se ha atrevido a catalogar de ‘sospechoso’ y retrogrado al PSC barcelonés. ¿Acaso obvia Bosch que sus compañeros de filas, en el Parlament, gobiernan con los restos del pujolismo y la peña del 3%? ¿Por ventura olvida que sus diputados en la cámara catalana no han dudado en favorecer y votar recursos económicos para escuelas que segregan por sexo? ¿Cómo se atreve Bosch a hablarnos del ‘establishment’ al más puro estilo cupero? 

 ¿Qué le pasa a Alfred Bosch? Creo adivinarlo: Padece un ataque de cuernos. No puede soportar que la señora Ada Colau –aunque sea por interés partidista- se entienda o hable con los socialistas a la búsqueda estabilidad en la acción de gobierno. Los celos son malos consejeros. Las respuestas emocionales en política son peligrosas y el país no está para bromas. He de confesarles que, para un servidor, el fragmento más delirante de toda la carta es aquel en el que Alfred se apunta a la movida de las ‘fuerzas transformadoras’. Pues no, tanto postureo epistolario no cuela aunque el muchacho haya ganado el Prudenci Bertrana. 
Amigos hay egos y rufianes preocupantes. Añoro a Ridao

2.5.16

MALA GESTIÓ LA DE ADA COLAU


EL ZÚRICH Y ADA COLAU


És probable que el nom de Zuric produeixi en l'equip de la senyora Ada Colau algun que altre granellada. Ja saben, a Zuric, a més de grans asseguradores, les entitats financeres i els bancs tenen preeminència en les notícies, la literatura i el paisatge urbà. La imatge de la ciutat suïssa ve condicionada no només pel seu bell entorn natural sinó també pel seu dinamisme econòmic al servei del capital. No voldria ser mal pensat però estic convençut que, en més d'una ment dogmàtica, el nom de la ciutat helvètica és sinònim de diner negre, explotació i mil coses més i això afecta el subconscient reptilià. Els sentinelles de la fe potser ignoren que vells revolucionaris del segle passat van trobar refugi en aquesta ciutat per recuperar forces i encendre la metxa de la seva revolució. 
 Però el Zúrich que ens ocupa avui no és el centreeuropeu sinó el bar barceloní i, per extensió, el de tots els establiments de restauració amb terrasses a la via pública. M'explicaré. Sembla com si el fonamentalisme colauiano pretengués ficar els ciutadans en catacumbes sense ventilació. No content amb negar l'ús de l'espai públic per a determinades activitats -cas de les pantalles gegants per a les finals de futbol- ara volen carregar-se el principal àmbit d'interrelació i comunicació entre persones: les terrasses dels bars. 'Fatal senyora Colau! L'equip de govern municipal peca en una doble direcció. Per intervencionisme com en el cas de les terrasses; per absentisme davant el fenomen del 'top manta' o la defensa del paper de la Guàrdia Urbana ... 
A l'ajuntament barceloní no es recorda una gestió política tan erràtica com l'actual. En una ciutat mediterrània i densa, com Barcelona, el paper de l'espai públic a l'aire lliure és vital per a les relacions humanes i la convivència. Actuar sense contemplar els efectes col·laterals de les improvisacions polítiques té conseqüències econòmiques i socials. Governar sota criteris i esquemes mentals rígids és poc recomanable. El que s'ha dit: el Zuric i les seves taules platejades han estat aquí des de sempre; donen vida, color i ocupació a molta gent. Paguen impostos i són el reflex d'una urbs cosmopolita.